Samenwerking

Als Melior Advies staan we graag middenin de samenleving. Wij geloven in netwerken en gebundelde krachten. Daarom zijn we niet bang om samen te werken. Sterker nog: Door samenwerking ontstaan nieuwe inzichten. Verrijkend voor de opdrachtgever en onszelf.

 

We werken samen met de Marnix Onderwijscentrum aan een andere aanpak ten behoeve van de herregistratie van schoolleiders.

Veel meer gericht op leren en ontwikkelen gebaseerd op intrinsieke motivatie, leren in een gemeenschap en connectie met de bedoeling van een koersplan.

 

Regelmatig reiken we studenten van de faculteit sociale wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam een interessante en leerzame casus aan. Het junior adviesorgaan van de UVA onderzoekt een deelaspect van één van onze opdrachten en komt met een advies. Student Weet Raad presenteert haar advies aan Melior Advies en de opdrachtgever. Voorbeeld van een echte win-win-win situatie.

Samenwerking met universiteiten onderstreept ook onze bedoeling om, waar het kan, evidence-based te werken en gevoed te blijven door nieuwe inzichten.

 

WVS Onderwijs is voor Melior Advies een belangrijke partner. Samen met WVS Onderwijs kunnen we een breed aanbod realiseren. Van interim (IB-bestuur-directie) tot advies.

 

Met de Onderzoek & Innovatiegroep trekken we samen op waar het gaat om bijvoorbeeld het onderzoeken van sociale veiligheid en vitaliteit in organisaties. We helpen opdrachtgevers te duiden wat uit een onderzoek komt en reiken handelingssuggesties of desgewenst trainingen aan.

 

Onze jongste samenwerkingspartner is het Bodegraafse O21. We werken samen op het snijvlak van onderwijs en ICT.

Praatplaat Integrale Onderwijskwaliteit

Icoon lees_verder